פרשנס המגזין

הפרשות פנסיה למטפלים סיעודיים
פיננסי

בשנת 2007 חתם אלי ישי, שר התמ"ת בישראל על הסכם חובה לפנסיה עבור עובדי המגזר הפרטי. יישומו של הסכם זה החל בחודש ינואר של שנת 2008.  בהתאם להסכם זה כל מעסיק מחויב להפריש כספי פנסיה לעובדים שלו. דבר זה כולל גם הפרשת פנסיה למטפלים סיעודיים.

מטפלים סיעודיים ופנסיה

מטפלים סיעודיים במדינת ישראל זכאים להסדר פנסיה בדיוק כמו ביחסי עובד-מעסיק ביתר התחומים. דבר זה תקף לכל העובדים מלבד אנשים שמבוטחים בפנסיה מסוג מיטיב, אנשים שעדיים לא מלאו להם 21 שנים ולכל מי שמקבל קצבה בגיל פרישה וזאת מלבד אותה קצבה אותה הוא מקבל מהמוסד לביטוח לאומי. מטפלים סיעודיים זכאים לתנאים סוציאליים, דבר שכולל גם הפקדה לקרן פנסיה. חלק מהתנאים הסוציאליים הם:

  • חוזה- מטפל סיעודי בדומה לכל אדם שעובד בישראל חייב להיות חתום על חוזה העסקה שמפרט את כל תנאי העסקה שלו, הזכויות והחובות שלו כלפי המעסיק.
  • פנסיה- מרבית העובדים הסיעודיים בישראל הם עובדים סיעודיים זרים. חשוב לדעת שגם עובדים אלו זכאים להפרשה לקרן פנסיה. קרן זו תמיד תנוהל בהתאם לכללים שמשרד האוצר הכתיב והם יקבלו את סכום הפנסיה שלהם בסיום תקופת ההעסקה.
  • ביטוח לאומי- המעסיק מחויב לשלם ביטוח לאומי על המטפל הסיעודי.
  • בנוסף לכל אלו מטפלים סיעודיים זכאים לשכר לא פחות מסכום שכר המינימום, חופשות, הבראה, ביטוח רפואי ועוד.

חברות כוח אדם והשמה – ביטוח פנסיוני

בישראל קיימות חברות כוח אדם שמעסיקות מטפלים סיעודיים זרים וישראלים. נכון להיום לכל אדם יש שתי אפשרויות. הראשונה היא להחליט שהוא מעסיק מטפל סיעודי בצורה פרטית ומקיים יחסי עובד-מעסיק מלאים ובמסגרת יחסים אלו הוא גם נדרש להפריש מדי חודש סכום מסוים לביטוח הפנסיוני. אפשרות שנייה היא להחליט שמעוניינים לשכור את השירותים של מטפל סיעודי מחברת כוח אדם שמעסיקה כח עזר סיעוד מישראל וממדינות שונות בחו"ל. במקרה כזה, לחברה שמעסיקה כוח אדם סיעודי יש בדרך כלל הסכם שיתוף פעולה עם אחת מחברות הביטוח והמטפל הסיעודי מועסק על ידה. לכן, החברה היא זו שתפריש סכום מסוים מדי חודש לקרן הפנסיה. במקרה בו יש לעובד קרן השתלמות או כל מוצר פנסיוני אחר, כמו למשל ביטוח מנהלים, קרן פנסיה ועוד, ניתן לבקש המעסיק יפקיד לאותו חסכון פנסיוני קיים של העובד.

לסיכום, פנסיית החובה בישראל מחייבת את כלל המעסיקים להפריש מדי חודש סכום מסוים לקרן הפנסיה של העובד. אם המבוגר מעסיק בצורה פרטית מטפל סיעודי הוא יהיה חייב להפריש בדיוק כמו כל מעסיק סכום מסוים לקופת הפנסיה של העובד שלו. אם אותו מטופל מועסק דרך חברת כוח אדם היא זו שתדאג להפרשת סכום מסוים של כסף מדי חודש. נכון לשנת 2014 המעביד יעביר סכום שמהווה שני שליש מהשכר של העובד והעובד  שליש משכרו,סך אחוזי ההפרשה לפנסיה יהיו 17.5% משכר הבסיס.

עוד ב-FRESHNESS

דילוג לתוכן